Home / ਆਮ ਗਿਆਨ

ਆਮ ਗਿਆਨ

ਜਾਣੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ |ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ |ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ …

Read More »